BURSELE SAKURA

Bursele sportive din cadrul clubului au fost instituite ca și motivație pentru sportivi.În acest sens, în toate situațiile, aceste burse sportive au adus un plus de concurentă între sportivi, având în același timp și un impact de colaborare interactivă determinând spre studiu individual.

Regulamentul/-ele prin care se determină aceste burse sunt concepute a fi obiective, fiecare sportiv având posibilitatea de a aspira la cel puțin o bursă/ an calendaristic.

Decernarea burselor se face o dată pe an, în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor de studiu. 

Acest festival de decernare făcându-se într-un cadru festiv cu respectarea solemnității momentului de decernare. 

Toți sportivii care vor beneficia de burse vor primii diplome și plachete din partea clubului sportiv.

Complementar, în momentul decernării burselor, beneficiarul bursei poate obține din parte diferiților sponsori care subscriu la acest mod de premiere prime în sume de bani, echipamente, vacanțe, etc., în funcție de implicarea acestora și bugetul alocat. 

În acest context, până la această dată avem instituite următoarele burse:

  1. BURSA SAKURA
  2. BURSA TORII
  3. BURSA SENSEI
  4. BURSA BONSAI
BURSA SAKURA

constă în asigurarea unei frecvențe în cadrul programului de pregătire sportivă a unui membru sportiv care şi-a adus aportul în promovarea artelor marțiale, a ju jitsu-lui, printr-o activitate constantă şi susținută dar mai ales prin rezultate meritorii.

Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare şi totodată ca un factor de concurentă pozitivă în rândul sportivilor.

Bursa Sakura se acordă în fiecare an pentru anul viitor, fiind în cuantum echivalent a cotizației lunare/ taxa de pregătire sportivă, pe care sportivul ar datora clubului într-un sezon de pregătire (ianuarie-iulie). Un sportiv poate beneficia de mai multe ori de bursă în cazul în care activitatea acestuia îl recomandă.Bursa va fi acordată în fiecare an în luna decembrie pentru anul următor. În cazul în care din diferite motive sportivul beneficiar al bursei îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului aceasta nu se reportează altei persoane.a.

BURSA SENSEI

constă în asigurarea gratuită la sesiunea de examinări organizată în fiecare an, în urma unei frecvențe remarcabile atât în cadrul programului de instruire (evaluat în anul în curs) cumulate cu activitățile de performanță constante și cu activitatea complementară din cadrul clubului sportiv.

Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare și totodată ca un factor de concurentă pozitivă în rândul sportivilor.

Evoluția sportivă trebuie să fie constantă pe tot parcursul evaluării. 

Bursa Sensei va fi anunțată cu minim 15 zile calendaristice înainte de sesiunea de examinări, sportivul beneficiind de prevederile bursei urmând a certifica în cadrul festiv acest drept prin decernarea bursei (diplomă şi plachetă).

BURSA TORII

constă în aprecierea evoluţiei remarcabile în anul de curs. 

Bursa Torii este dedicată în exclusivitate sportivilor înscrişi în primul an de curs indiferent de vârsta pe care o au şi care dezvoltă capacităţi sportive evidente. 

Bursa Torii conferă posibilitatea de avansare prin examen la nivelul vârstei minime acceptate pentru gradul aspirant dar nu mai mare de centura portocalie. 

Bursa Torii va fi anunţată cu minim 15 zile calendaristice înainte de sesiunea de examinări, sportivul beneficiind de prevederile bursei urmând a certifica în cadrul festiv acest drept prin decernarea bursei (diplomă şi plachetă).

BURSA BONSAI

constă în gratuitate în cadrul programului de pregătire sportivă pentru luna în care îşi serbează ziua de naştere, din anul de curs următor. 

Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare pentru sportivii a căror fidelitate fața de clubul sportiv a fost demonstrată.

Bursa va fi acordată în fiecare an în luna decembrie pentru anul următor. 

În cazul în care din diferite motive sportivul beneficiar al bursei îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului aceasta nu se reportează altei persoane.