BURSE SAKURA

Bursele sportive din cadrul clubului au fost instituite ca şi motivaţie pentru sportivi.În acest sens, în toate situaţiile, aceste burse sportive au adus un plus de concurenţă între sportivi, având în acelaşi timp şi un impact de colaborare interactivă determinând spre studiu individual.

Regulamentul/-ele prin care se determină aceste burse sunt concepute a fi obiective, fiecare sportiv având posibilitatea de a aspira la cel puţin o bursă/ an calendaristic.

Decernarea burselor se face o dată pe an, în luna decembrie a anului în curs pentru anul următor de studiu. 

Acest festival de decernare făcându-se într-un cadru festiv cu respectarea solemnităţii momentului de decernare. 

Toţi sportivii care vor beneficia de burse vor primii diplome şi plachete din partea clubului sportiv.

Complementar, în momentul decernării burselor, beneficiarul bursei poate obţine din parte diferiţilor sponsori care subscriu la acest mod de premiere prime în sume de bani, echipamente, vacanţe, etc., în funcţie de implicare a acestora.În acest context, până la această dată avem instituite următoarele burse:

BURSA SAKURA

Bursa Sakura constă în asigurarea unei frecvenţe în cadrul programului de pregătire sportivă a unui membru sportiv care şi-a adus aportul în promovarea artelor marţiale, a ju jitsu-lui, printr-o activitate constantă şi susţinută dar mai ales prin rezultate meritorii.Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare şi totodată ca un factor de concurenţă pozitivă în rândul sportivilor.Bursa Sakura se acordă în fiecare an pentru anul viitor, fiind în cuantum echivalent a cotizaţiei lunare/ taxa de pregătire sportivă, pe care sportivul ar datora clubului într-un sezon de pregătire (ianuarie-iulie). Un sportiv poate beneficia de mai multe ori de bursă în cazul în care activitatea acestuia îl recomandă.Bursa va fi acordată în fiecare an în luna decembrie pentru anul următor. În cazul în care din diferite motive sportivul beneficiar al bursei îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului aceasta nu se reportează altei persoane.a.

BURSA SENSEI

Bursa Sensei constă în asigurarea gratuită la sesiunea de examinări organizată în luna decembrie a fiecărui an, în urma unei frecvenţe remarcabile atât în cadrul programului de instruire (evaluat în anul în curs) cumulate cu activităţile de performanţă constante şi cu activitatea complementară din cadrul clubului sportiv.
Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare şi totodată ca un factor de concurenţă pozitivă în rândul sportivilor.
Evoluţia sportivă trebuie să fie constantă pe tot parcursul evaluării. 
Bursa Sensei va fi anunţată cu minim 15 zile calendaristice înainte de sesiunea de examinări, sportivul beneficiind de prevederile bursei urmând a certifica în cadrul festiv acest drept prin decernarea bursei (diplomă şi plachetă).

BURSA TORII

Bursa Torii constă în aprecierea evoluţiei remarcabile în anul de curs . Bursa Torii este dedicată în exclusivitate sportivilor înscrişi în primul an de curs indiferent de vârsta pe care o au şi care dezvoltă capacităţi sportive evidente. Bursa Torii conferă posibilitatea de avansare prin examen la nivelul vârstei minime acceptate pentru gradul aspirant dar nu mai mare de centura portocalie. Bursa Torii va fi anunţată cu minim 15 zile calendaristice înainte de sesiunea de examinări, sportivul beneficiind de prevederile bursei urmând a certifica în cadrul festiv acest drept prin decernarea bursei (diplomă şi plachetă).

BURSA BONSAI

Bursa Bonsai constă în gratuitate în cadrul programului de pregătire sportivă pentru luna în care îşi serbează ziua de naştere, din anul de curs următor. 

Bursa a fost instituită ca o recompensă/motivare pentru sportivii a căror fidelitate fața de clubul sportiv a fost demonstrată.

Bursa va fi acordată în fiecare an în luna decembrie pentru anul următor. 

În cazul în care din diferite motive sportivul beneficiar al bursei îşi întrerupe activitatea în cadrul clubului aceasta nu se reportează altei persoane.